Informace

Jak se dostat na cvičiště?

Cvičiště máme pronajaté v areálu Výstaviště LETŇANY:

PVA EXPO Letňany
Beranových 667 
Praha 9 – Letňany

Na výstaviště se dostanete METREM metrem trasy C – stanice LETŇANY anebo AUTOBUSEM na stanici VÝSTAVIŠTĚ LETŇANY. Například z Palmovky autobus číslo 140.
Držte se cedulí značících cestu na Výstaviště Letňany. Areál ohraničený praporky, boční brána – vstup B, na ploše uvidíte některé z našich výcvikových vozidel. Pokud byste přesto nemohli cestu najít, zavolejte kontakt, který jste pro cvičiště dostali v kanceláři autoškoly. Nezadávejte adresu cvičiště do Google map, zavede vás to ke špatnému vchodu.

Cedule zvěstuje váš vchod.

Před cedulí odbočte ostře doprava!

Jak se dostat na zkoušky?

Zkoušky z teorie probíhají v budově Magistrátu hl. města Prahy:

Magistrát hlavního města Prahy
Nad Vršovskou horou 88/4
Praha 10

AUTOBUS – zastávka BOHDALEC, z kopce → vydejte se proti směru jízdy
AUTOBUS – zastávka BOHDALEC, do kopce → vydejte se po směru jízdy

  • na první křižovatce se dejte doprava
  • uvidíte benzínku MOL a dále pokračujte tak, abyste benzínku míjeli svým pravým bokem
  • před vámi se objeví areál STK – NEvcházejte dovnitř, areál není průchozí
  • pokračujte po chodníku, v dálce na budově po pravé straně uvidíte ceduli s nápisem Svět rovnátek
  • pokračujte až ke vchodu do areálu, na jehož plotě bude nápis:

Magistrát hl. města Prahy
Odbor dopravních agend
Oddělení zkušebních komisařů

  • poté, co projdete takto označenou branou, pokračujte rovně mezi budovy a cca po 100 metrech bude na budově po pravé straně opět nápis:

Oddělení zkušebních komisařů
Zkušební místnosti

  • půjdete po schodech do prvního patra
  • nad schody zahnete vpravo a v prvních dveřích po levé straně je čekárna magistrátu,
    kde počkáte do příchodu někoho z učitelů autoškoly

S sebou doklad totožnosti, cizinci potvrzení o pobytu. Pokud jdete na první zkoušku sedmisetkorunový poplatek, pokud jdete na opravnou zkoušku stokorunový poplatek.

Zkouška z praktické jízdy

Na zkoušku z praktické jízdy můžete pouze pokud jste úspěšně absolvovali test z teorie. Na zkoušku se dostavíte vždy do kanceláře autoškoly, pokud nejste domluveni se svým učitelem jinak. Nezapomeňte s sebou platný doklad totožnosti a pokud máte vůči autoškole nesplacenou některou část výuky či výcviku, potřebujete hotovost. V den zkoušky není možné platit jiným způsobem.